UniRouter nhận vốn đầu tư chiến lược, TVL vượt 24 triệu USD, mở ra cơ hội DeFi hấp dẫn

Dự án Bitcoin lớp thứ hai UniRouter vừa nhận được khoản đầu tư chiến lược từ Mạng B² và cam kết thanh khoản TVL (Tổng giá trị bị khóa) vượt quá 24 triệu USD.

Hiện tại, người dùng có thể nhận uBTC bằng cách đặt cược BTC trên UniRouter. Nắm giữ uBTC mang lại lợi nhuận kép: lợi nhuận từ B² Hive (B² Network PoS) và khích lệ từ UniRouter.

UniRouter còn mở ra cánh cửa tham gia nhiều giao thức DeFi khác nhau trong hệ sinh thái Mạng B², tối đa hóa lợi nhuận cho người nắm giữ uBTC thông qua việc xây dựng và tổng hợp nhiều cơ chế lợi nhuận hơn.

Trong tương lai, UniRouter sẽ hợp tác với B² Network để mở rộng các kịch bản ứng dụng của uBTC sang các hệ sinh thái khác.

Hiện tại, UniRouter đang tung ra chương trình SocialFi với tổng giải thưởng 8 triệu USD URO cho những người ủng hộ và truyền bá dự án sớm.

Tin nhanh ⇢

Tiendientu.net

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr