Ứng dụng MetaMask iOS V7.0.1 bổ sung hỗ trợ cho WalletConnect 2.0

MetaMask đã tweet rằng ứng dụng iOS V7.0.1 của họ đã thêm hỗ trợ cho WalletConnectV2.0. Theo trang cập nhật AppleStore, chức năng WalletConnect hiện tại chỉ hỗ trợ một chuỗi duy nhất, nghĩa là nó chỉ có thể chạy trên một chuỗi khối tại một thời điểm và đã đạt được khả năng tương thích với EVM. ForesightNews trước đây đã báo cáo rằng vào ngày 23 tháng 6, MetaMask đã thông báo rằng ứng dụng Android V7.0.1 của họ đã thêm hỗ trợ cho WalletConnect V2.0 và vẫn đang chờ phê duyệt từ AppStore của iOS.

Tin nhanh ⇢

Tiendientu.net

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr