Coinbase: Tác động của sự kiện Bitcoin halving đối với hiệu suất tài sản vẫn chưa rõ ràng

Một báo cáo mới từ sàn giao dịch tiền điện tử Coinbase cho thấy tác động của sự kiện giảm một nửa Bitcoin đối với hiệu suất tài sản vẫn chưa rõ ràng, bởi vì một số yếu tố ngoại sinh đóng vai trò quan trọng trong hành vi thị trường. Mặc dù halving được coi là tích cực vì nó được cho là sẽ làm tăng sự khan hiếm dự kiến ​​​​của BTC và hỗ trợ động lực cung và cầu của nó, nhưng để hiểu rõ phản ứng của thị trường đòi hỏi phải loại bỏ tác động của biến động đồng đô la, lãi suất và thanh khoản toàn cầu. David Duong, giám đốc nghiên cứu thể chế tại Coinbase, giải thích trong báo cáo rằng chỉ với ba sự kiện giảm một nửa, bằng chứng về phản ứng của thị trường vẫn còn hạn chế vì tất cả chúng đều xảy ra cùng lúc với một số diễn biến tài chính và tiền tệ quan trọng.

Tin nhanh ⇢

Tiendientu.net

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr