Ukraine chính thức thêm địa chỉ quyên góp DOT sau BTC / ETH / USDT

 Ukraine đã chính thức thêm một địa chỉ quyên góp Polkadot trên mạng xã hội của mình, trước đó, Gavin Wood, người sáng lập Polkadot cho biết nếu Ukraine chấp nhận quyên góp DOT, cá nhân của ông sẽ quyên góp 5 triệu USD. Địa chỉ quyên góp Polkadot là: 1x8aa2N2Ar9SQweJv9vsuZn3WYDHu7gMQu133HvZuBu Được biết, địa chỉ quyên góp BTC của nó là: 357a3So9CbsNfBBgFYACGvxxS6tMaDoa1P; địa chỉ quyên góp ETH và USDT (ERC-20) là: 0x165CD37b4C644C2921454429E7F9358d18A45e14.

Có thể bạn quan tâm

Đọc nhiều nhất