Become a member

Get the best offers and updates relating to Liberty Case News.

― Advertisement ―

spot_img
HomeTin nhanhTrueUSD: Tài sản dự trữ TUSD vượt 3,43 tỷ USD

TrueUSD: Tài sản dự trữ TUSD vượt 3,43 tỷ USD

Vào ngày 8 tháng 9, stablecoin TrueUSD của đô la Mỹ đã công bố một báo cáo hàng tháng cho biết tính đến ngày 31 tháng 8, tổng lưu thông của TUSD là 3.428.661.056 và tổng tài sản dự trữ là 3.434.637.816 đô la Mỹ.