UniSat Wallet ra mắt phiên bản V1.1.20, tích hợp MoonPay

UniSatWallet đã công bố ra mắt phiên bản V1.1.20, bản cập nhật bao gồm tích hợp với MoonPay (mua BTC); vô hiệu hóa RBF để ngăn chi tiêu sai do vô tình; hiển thị giá trị đầu ra của dòng chữ theo mặc định; hiển thị số dư khi di chuột qua chi tiết số dư; Xem hồ sơ giao dịch, v.v. thông qua mempool.space.

Tin nhanh ⇢

Tiendientu.net

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr