Trình duyệt OKX BTC đã chính thức hỗ trợ Lightning Network

Theo tin tức vào ngày 25 tháng 6, trình duyệt OKXBTC đã chính thức hỗ trợ Lightning Network và người dùng có thể truy vấn chi tiết về các giao dịch trên chuỗi, các nút Lightning Network và các kênh về hành vi mở/đóng của kênh Lightning Network. Bạn cũng có thể tìm hiểu về thứ hạng của người dùng thanh toán ngang hàng Lightning Network thông qua danh sách nút và kênh. Được biết, trình duyệt OKXBTC là một trình duyệt chuỗi khối hỗ trợ hệ sinh thái hoàn chỉnh của BTC và nhằm mục đích cung cấp cho người dùng các dịch vụ dữ liệu trực tuyến một cửa. Nó trước đây đã hỗ trợ truy vấn dữ liệu BTC và BRC-20, đồng thời sẽ hỗ trợ theo dõi và truy vấn dữ liệu trên chuỗi BRC-20S trong tương lai.

Tin nhanh ⇢

Tiendientu.net

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr