TreasureDAO Đồng sáng lập: Treasure sẽ ra mắt trò chơi FOCG mới

Người đồng sáng lập TreasureDAO Karel Vượng đã đăng trên nền tảng xã hội rằng Treasure sẽ sớm ra mắt trò chơi FOCG mới.

Tin nhanh ⇢

Tiendientu.net

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr