Tổng vốn hóa thị trường tiền điện tử trở lại trên 1,1 nghìn tỷ đô la

Theo dữ liệu của coingecko, giá trị thị trường của Bitcoin đã tăng lên mốc 511,7 tỷ USD, tương đương với 511.704.670.312 USD tại thời điểm viết bài. Ngoài ra, toàn bộ giá trị thị trường tiền điện tử cũng có mức tăng tương đối lớn, tổng giá trị thị trường tiền điện tử hiện tại là khoảng 1,101 nghìn tỷ đô la Mỹ, tăng 3,7% trong 24 giờ qua.

Tin nhanh ⇢

Tiendientu.net

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr