Kinh doanh chênh lệch giá Stargate không phải là lỗi, LayerZero sẽ tối ưu hóa lại hiệu quả phân phối eqRewards

Để phản hồi về “Lỗi đáng ngờ trong Stargate”, nhà phát triển hợp đồng thông minh 0xlittledevil đã tweet, “Người dùng này thực sự tuân thủ giao thức Stargate và hành vi của anh ta giúp cân bằng lại nhóm và trả phí giao thức. Đây là tất cả các hành vi mà có lợi cho thỏa thuận. Nhóm erRewards được tích lũy từ phí eqFee trong chuyển khoản của người dùng, phí này hoàn toàn độc lập với thỏa thuận chính. Cách phân bổ eqRewards để tái cân bằng khuyến khích chỉ là vấn đề hiệu quả. Tất cả tiền đều an toàn và LayerZero Một Feelibrary mới sẽ được triển khai để tối ưu hóa hiệu quả phân phối của eqRewards.” 

ForesightNews đã báo cáo hôm nay rằng người dùng Twitter zhouzhou đã tweet rằng Stargate, một cây cầu xuyên chuỗi, bị nghi ngờ có lỗi. Một con cá voi khổng lồ có thể sử dụng lỗi này để kiếm 1.000-2.000 đô la mỗi khi nó đi qua chuỗi. “Đầu tiên hãy thêm vài triệu U đến nhóm thanh khoản. Sau đó hủy nó ngay lập tức để làm cho nhóm thanh khoản không cân bằng, sau đó liên kết chéo trong cùng một khối đã bị hủy. Gần đây anh ấy đã giao dịch hơn 200 lần.”

Được quan tâm

Tiendientu.net

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr