Tổng TVL của mạng TON vượt quá 300 triệu USD, tăng trưởng hơn 10 lần kể từ đầu tháng 3

Dữ liệu Defillama cho thấy tổng giá trị khóa (TVL) của mạng blockchain TON đã vượt quá 300 triệu USD và hiện là 315,95 triệu USD, tăng trưởng hơn 10 lần kể từ đầu tháng 3. TVL được thúc đẩy bởi sàn giao dịch phi tập trung như Ston.fi và Dedust, cũng như các dự án đặt cược thanh khoản như Tonstakers và bemo.

Tin nhanh ⇢

Tiendientu.net

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr