Tổng quan về các sự kiện mở khóa token lớn trong tuần

  • Aptos (APT): Mở khóa 11,31 triệu APT vào 12/6, tương đương 96,7 triệu USD, chiếm 2,58% tổng cung lưu hành.
  • Immutable (IMX): Mở khóa 25,53 triệu IMX vào 14/6, tương đương 51,32 triệu USD, chiếm 1,72% tổng cung lưu hành.
  • Starknet (STRK): Mở khóa 64 triệu STRK vào 15/6, tương đương 74,88 triệu USD, chiếm 4,92% tổng cung lưu hành.

Tin nhanh ⇢

Tiendientu.net

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr