Binance: Sẽ hỗ trợ nâng cấp chuỗi thông minh BNB (BEP20) và hard fork

Theo thông báo chính thức của Binance, Binance sẽ hỗ trợ nâng cấp và hard fork mạng BNB Smart Chain (BEP20), đồng thời việc thực thi liên quan sẽ được thực hiện ở độ cao khối 31.302.048 vào khoảng 07:30 ngày 30 tháng 8 năm 2023 (UTC) ). BNB Smart Chain (BEP20) sẽ tạm dừng gửi và rút tiền vào khoảng 07:15 (UTC) ngày 30 tháng 8 năm 2023. Trong quá trình nâng cấp mạng và hard fork, việc nâng cấp và hard fork mạng BNB Smart Chain (BEP20) sẽ không dẫn đến Token mới việc tạo, giao dịch mã thông báo trên Chuỗi thông minh BNB (BEP20) sẽ không bị ảnh hưởng.

Tiendientu.net

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr

Verified by MonsterInsights