Tổng kết sóng Bitcoin tuần 21-27/08

Kết thúc tuần trading, Bitcoin có vẻ như đang kết thúc sóng A (màu đỏ), chờ tuần mới để thực hiện sóng B phục hồi.
Thecoindesk sẽ cập nhật các biểu đồ sóng trên website hoặc để update hơn có thể xem trên twitter.

Đọc nhiều nhất

- Advertisement - spot_img

Stay in the Loop

Get the daily email from CryptoNews that makes reading the news actually enjoyable. Join our mailing list to stay in the loop to stay informed, for free.

Có thể bạn quan tâm