Tổng giá trị lưu trữ của Base Bridge đạt hơn 590.000 ETH, TVL vượt 5,7 tỷ USD

Tổng giá trị lưu trữ (TVB) của Base Bridge đã vượt qua 590.000 ETH, đạt mốc 594.611 ETH tại thời điểm viết bài. Số lượng người dùng sử dụng cầu nối cũng tăng lên 596.713. Dựa trên dữ liệu của L2BEAT, tổng giá trị khóa lại (TVL) hiện tại của Base Bridge là 5,71 tỷ USD, tăng 2,38% trong 7 ngày qua.

Tin nhanh ⇢

Tiendientu.net

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr