Địa chỉ cá voi đã mở vị thế 5,11 triệu ENA 3 ngày trước đã chuyển tất cả token sang Binance

Vào ngày 8 tháng 6, theo giám sát của nhà phân tích dữ liệu trực Chuỗi @ai_9684xtpa, địa chỉ cá voi đã mở vị thế 5,11 triệu ENA (khoảng 4,32 triệu USD) ba ngày trước với mức giá trung bình là 0,98 USD đã chuyển tất cả token sang Binance. Bị ảnh hưởng bởi sự sụp đổ của thị trường vào sáng sớm, giá ENA cũng giảm gần 8%; giá khi địa chỉ nạp tiền token là 0,8443 USD và nếu bán hết sẽ lỗ vốn 700.000 USD.

Tin nhanh ⇢

Tiendientu.net

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr