Địa chỉ lưu trữ Robinhood do Jump kiểm soát là nơi nắm giữ Bitcoin lớn thứ ba

Vào ngày 27 tháng 8, theo dấu Arkham, địa chỉ hiện tại của người nắm giữ Bitcoin lớn thứ ba (bc1ql49ydapnjafl5t2cp9zqpjwe6pdgmxy98859v2) là địa chỉ lưu ký của nền tảng Robinhood do nhà tạo lập thị trường JumpTrading kiểm soát. Trong ba tháng qua, tổng cộng 118.300,2 BTC đã được giao dịch được chuyển giao (khoảng 3,08 tỷ USD). Ngoài ra, dữ liệu của BitInfoCharts cho thấy địa chỉ nắm giữ bitcoin lớn thứ nhất và thứ hai lần lượt là ví lạnh Binanceví lạnh Bitfinex.

Tiendientu.net

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr

Verified by MonsterInsights