TON TVL sinh thái vượt 460 triệu USD, đạt Cao nhất mọi thời đại (ATH)

Theo dữ liệu mới nhất từ ​​DefiLlama, tổng khối lượng khóa vị thế (TVL) của hệ sinh thái TON đã vượt quá 460 triệu USD và hiện chạm mốc 469,37 triệu USD, mức Cao nhất mọi thời đại (ATH).

Tin nhanh ⇢

Tiendientu.net

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr