Tòa án tối cao cho biết các quy tắc của Apple App Store hiện có hiệu lực

Một thẩm phán của Tòa án Tối cao Hoa Kỳ đã tạm thời dừng phán quyết của Tòa phúc thẩm vòng thứ chín trong vụ kiện kéo dài ba năm do nhà phát hành “Fortnite” Epic Games khởi kiện chống lại gã khổng lồ công nghệ Apple. Việc trì hoãn sẽ giúp Apple có thời gian để kháng cáo phán quyết lên Tòa án Tối cao trong khi tiếp tục thực thi các quy tắc hiện tại của App Store, cấm các ứng dụng iOS cung cấp cho người dùng thông tin hoặc liên kết đến các phương thức thanh toán hoặc thị trường bên ngoài.

Tiendientu.net

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr

Verified by MonsterInsights