Tin tặc Orbit Chain đã rửa 4.000 ETH vào đầu năm thông qua Tornado Cash

Theo nhà phân tích trực tuyến Ember Monitor, nửa năm sau khi đánh cắp tài sản, tin tặc Orbit Chain đã chuyển 4.000 ETH đến một địa chỉ mới trong một giờ qua và sau đó rửa số tiền đó thông qua Tornado cash. Theo tin tức trước đó, Orbit Chain đã bị hack vào tháng 1 năm nay và đánh cắp tài sản trị giá 81,5 triệu USD (bao gồm stablecoin/WBTC/ETH). Sau đó, nó đã đổi một số stablecoin và WBTC lấy 17.250 ETH với mức giá trung bình là 2.301 USD và cuối cùng là 26.750. ETH và 20 triệu DAI được lưu trữ trong 8 ví và chỉ bắt đầu di chuyển cách đây 1 giờ. Ngoài ra, do tin tặc đã trao đổi phần lớn tài sản bị đánh cắp lấy ETH và ETH đã tăng đáng kể kể từ đầu năm nên giá trị của 26.750 ETH đã tăng thêm 37,45 triệu USD so với thời điểm bị đánh cắp.

Tin nhanh ⇢

Tiendientu.net

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr