Miner Ethereum lớn tại Trung Quốc muốn tạo ra Fork riêng

Miner Ethereum nổi tiếng tại Trung Quốc, Chandler Guo đang cố gắng phân tách Ethereum và duy trì phiên bản Proof of Work mà anh gọi là ETHPOW.

Link twitter: Tại đây

Tiendientu.net

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr