Tiền điện tử GameFi tăng giá mạnh, NYAN tăng hơn 46% trong 24 giờ

Theo dữ liệu thị trường vào ngày 3 tháng 6, token GameFi đang có xu hướng tăng giá mạnh mẽ. Một số mã token nổi bật với mức tăng ấn tượng trong 24 giờ qua:

  • Nyan Heroes (NYAN): Tăng 45,2%, hiện có giá 0,35 USD.
  • ALICE: Tăng 26,5%, hiện có giá 1,98 USD.
  • PORTAL: Tăng 16,9%, hiện có giá 1,07 USD.

Tin nhanh ⇢

Tiendientu.net

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr