Thị trường: PEPE và EDU tăng hơn 40% trong 24 giờ, Pepe và EDU tăng hơn 24% trong 24 giờ

Thị trường Binance cho thấy các token hàng đầu có mức tăng trong 24 giờ là: PEOPLE hiện ở mức 0,06351 USD, với mức tăng 41,51% trong 24 giờ; Pepe hiện ở mức 0,00001371 USD, với mức tăng trong 24 giờ là 24,75% ; EDU hiện ở mức 0,71580 USD, với mức tăng trong 24 giờ là 24,14%; REQ hiện ở mức 0,1543 USD, với mức tăng trong 24 giờ là 13,14%; là 12,21%; FLOKI hiện ở mức 0,00023479 USD, với mức tăng 11,17% trong 24 giờ.

Tin nhanh ⇢

Tiendientu.net

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr