Thị trường bò Bitcoin theo cấp số nhân: Liệu nó đã bắt đầu?

Theo nhà phân tích Willy Woo, thị trường bò Bitcoin theo cấp số nhân vẫn chưa bắt đầu, mặc dù có những thay đổi tích cực trong mô hình tỷ lệ giá BTC. Woo tin rằng chu kỳ hiện tại có thể là sự kết hợp về mặt cấu trúc của các chu kỳ 2013 và 2017, với nhu cầu mạnh mẽ và sự thống trị của giao dịch giao ngay.

Phân tích mô hình tỷ lệ giá BTC:

Mô hình giá BTC của Woo kết hợp ba mô hình giá khác nhau:

  1. Giá VWAP (khối lượng giao dịch “nhà đầu tư” trên chuỗi)
  2. Giá thực tế (cơ sở chi phí)
  3. Giá CVDD (bán kỳ cựu, còn được gọi là mô hình “đáy”)

Woo cho thấy sự tương tác giữa ba mô hình này cho thấy thị trường bò vẫn đang trong giai đoạn đầu. Ông lưu ý rằng hiện tại chưa có dấu hiệu về sự bùng nổ parabol thường được nhìn thấy trong các thị trường bò trước đây.

Tin nhanh ⇢

Tiendientu.net

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr