Thẩm phán phúc thẩm bác bỏ yêu cầu trả tự do ngay lập tức của SBF

Trong một tài liệu nộp lên Tòa phúc thẩm Hoa Kỳ cho Khu vực thứ hai vào ngày 6 tháng 9, thư ký tòa án Catherine O’Hagan Wolfe nói rằng thẩm phán khu vực đã bác bỏ đề nghị của nhóm pháp lý SBF về việc thả anh ta ngay lập tức khỏi Trung tâm giam giữ thủ đô Brooklyn. . Các luật sư của cựu Giám đốc điều hành FTX đã yêu cầu tòa án tạm trả tự do, cho rằng các biện pháp hiện tại nhằm cho phép SBF giúp ông chuẩn bị bào chữa tại phiên tòa là không đủ, một phần do khả năng truy cập Internet hạn chế. Đề nghị của luật sư Sam Bankman-Fried giờ đây sẽ được đưa ra trước một bồi thẩm đoàn gồm ba thẩm phán, chỉ còn chưa đầy bốn tuần nữa là phiên tòa hình sự của SBF bắt đầu.

Tiendientu.net

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr

Verified by MonsterInsights