Testnet Particle Network Giai đoạn 1 thu hút hơn 1 triệu Tài khoản phổ thông

Testnet Giai đoạn 1 của Particle Network, một giải pháp L1 dựa trên chuỗi mô-đun đun dựa trên EVM hiệu suất cao, đã thu hút hơn 1 triệu Tài khoản phổ thông, theo Foresight News.

Tài khoản phổ thông là một tính năng chính của Particle Network, cho phép người dùng thực hiện các giao dịch liền mạch trên nhiều chuỗi L1 khác nhau mà không cần phải giữ token gốc của từng chuỗi. Điều này được thực hiện thông qua Universal Gas, một loại tiền tệ duy nhất được sử dụng để thanh toán phí giao dịch trên tất cả các chuỗi được hỗ trợ.

Để kích hoạt Tài khoản phổ thông, người dùng có thể sử dụng bất kỳ ví nào hỗ trợ EVM, BTC hoặc Cosmos. Theo báo cáo, 50% Tài khoản phổ thông được kích hoạt trên Testnet đã được thực hiện thông qua MetaMask, trong khi 25% được thực hiện thông qua ví OKX.

Tin nhanh ⇢

Tiendientu.net

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr