Testnet Nubit Alpha và Chiến dịch Khuyến khích Lớp Dữ liệu Gốc Bitcoin Đã Ra Mắt

Testnet Nubit Alpha và các hoạt động khuyến khích cho lớp dữ liệu gốc Bitcoin đã chính thức được ra mắt. Các hoạt động Testnet Alpha được chia thành nhiều giai đoạn và người tham gia có cơ hội nhận được phần thưởng khuyến khích ở mỗi giai đoạn. Hiện tại, người dùng có thể tham gia trước vào các hoạt động Giai đoạn 1 trên nền tảng Galxe. Các hoạt động cụ thể bao gồm chạy light node để thực hiện lấy mẫu DA, xuất bản các đốm màu và triển khai L2 của riêng họ.

Testnet Nubit Alpha được xây dựng dựa trên Nubit Alpha Devnet công khai trước đây.

Tin nhanh ⇢

Tiendientu.net

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr