Testnet Kaia Kairos ra mắt

Theo tin chính thức, Kaia đã công bố ra mắt Testnet Kaia v1.0.0 “Kairos”. Kaia v1.0.0 là phiên bản chính thức đầu tiên của Chuỗi Kaia. Mạng Kaia lần đầu tiên chuyển đổi sang mạng Klaytn thông qua hard fork .

Tin nhanh ⇢

Tiendientu.net

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr