― Advertisement ―

spot_img

Phân tích kỹ thuật altcoin

Học phân tích kỹ thuật

test

4H Ethereum SMC Chart Update 18/07/2024

ETH hiện đang giao dịch ở mức 3.416. Cần quan sát thêm để có vị thế tốt.Lưu ý: Đây không phải là lời khuyên...

4h Bitcoin SMC Chart Update 18/07/2024

BTC hiện đang giao dịch ở mức 64.800. Cần quan sát thêm để có vị thế tốt.Lưu ý: Đây không phải là lời khuyên...

4H Ethereum SMC Chart Update 17/07/2024

ETH hiện đang giao dịch ở mức 3.484. Cần quan sát thêm để có vị thế tốt.Lưu ý: Đây không phải là lời khuyên...