Taiko ra mắt sự kiện Trailblazers: Giải thưởng 12 triệu TAIKO cho người dùng và DApps

Taiko, giải pháp zkRollup Layer 2 của Ethereum, đã khởi động chương trình Trailblazers để khuyến khích người dùng và DApps tham gia vào mạng lưới. Chương trình cung cấp tổng giải thưởng 12 triệu TAIKO trong mùa đầu tiên, sẽ được phân bổ như sau:

  • Người dùng: 10 triệu TAIKO
  • DApps: 2 triệu TAIKO

Sự kiện Trailblazers sẽ diễn ra trong 3 năm, với phần thưởng được trao cho những người dùng và DApps tích cực nhất trên mạng Taiko. Người dùng có thể kiếm điểm bằng cách thực hiện các hành động như:

  • Tương tác với chuỗi ETH và ERC-20: Gửi và nhận token, tương tác với hợp đồng thông minh, v.v.
  • Giao dịch: Thực hiện giao dịch hoán đổi, thêm thanh khoản, v.v.
  • Tham gia quản trị: Tham gia bỏ phiếu và thảo luận về các đề xuất quản trị.

Đối với các đối tác sinh thái, sẽ có hệ thống xếp hạng riêng dựa trên các yếu tố như khối lượng giao dịch, Gas sử dụng và TVL.

Lưu ý:

  • Mỗi người dùng và DApp có giới hạn điểm kiếm được mỗi ngày.
  • Điểm XP của người dùng sẽ được đặt lại vào đầu mỗi mùa, nhưng những người dùng tham gia từ các mùa trước sẽ nhận được phần thưởng nhỏ dựa trên hiệu suất của họ.
  • Phần thưởng sẽ được trao cho tất cả người dùng đủ điều kiện vào cuối mỗi mùa.
  • Người dùng có 30 ngày để yêu cầu phần thưởng của họ.

Tin nhanh ⇢

Tiendientu.net

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr