Tác động tiềm ẩn của dữ liệu tỷ lệ thất nghiệp đối với giá Bitcoin

Viện Nghiên cứu XT dự đoán rằng dữ liệu tỷ lệ thất nghiệp của Hoa Kỳ sắp được công bố vào tối nay có thể ảnh hưởng gián tiếp đến giá Bitcoin.

Dưới đây là một số điểm giải thích:

  • Tỷ lệ thất nghiệp: Là chỉ số đo lường tỷ lệ phần trăm dân số lao động đang thất nghiệp trong một khoảng thời gian nhất định.
  • Tâm lý nhà đầu tư: Khi tỷ lệ thất nghiệp cao, tâm lý nhà đầu tư thường trở nên bi quan, khiến họ tìm kiếm các tài sản trú ẩn an toàn như Bitcoin. Ngược lại, khi tỷ lệ thất nghiệp thấp, tâm lý nhà đầu tư có thể trở nên lạc quan hơn, dẫn đến việc họ bán bớt Bitcoin để đầu tư vào các tài sản rủi ro hơn.
  • Chính sách tiền tệ: Chính phủ thường nới lỏng chính sách tiền tệ khi tỷ lệ thất nghiệp cao để kích thích nền kinh tế. Điều này có thể dẫn đến tăng cung tiền, từ đó hỗ trợ giá Bitcoin. Ngược lại, khi tỷ lệ thất nghiệp thấp, chính phủ có thể thắt chặt chính sách tiền tệ, gây áp lực lên giá Bitcoin.

Tin nhanh ⇢

Tiendientu.net

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr