Symmetry ra mắt Beyond LST, bao gồm 15 LST lợi nhuận cao trên Chuỗi Solana

Giao thức DeFi Symmetry đã công bố ra mắt Beyond LST trên nền tảng X, một loại giỏ cam kết mới trong đó gồm 15 LST lợi nhuận cao trên Chuỗi Solana . Tái cân bằng và tổ chức lại: Giỏ được cân bằng lại và cơ cấu lại theo từng kỷ nguyên Solana dựa trên dữ liệu phần thưởng mới nhất, đảm bảo rằng người dùng có thể tiếp tục nhận phần thưởng LST chỉ bằng cách nắm giữ BeyondSOL. Cơ chế gửi tiền: Người dùng có thể gửi tiền bằng cách chuyển đổi ngay lập tức SOL đã cam kết hoặc bất kỳ token nào trong số 15 mã thông báo trong giỏ, giúp bạn dễ dàng tham gia và tiền gửi sẽ được tự động cân bằng lại để duy trì tỷ trọng mục tiêu. Việc gửi tiền trên Beyond LST sẽ bắt đầu lúc 20:00 ngày 10 tháng 6.

Tin nhanh ⇢

Tiendientu.net

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr