Sui Ra Mắt SuiLink.io, Mở Khóa Phần Thưởng Cho Các Hoạt Động Trên Chuỗi

Sui, một blockchain Layer 1 mới nổi, đã chính thức ra mắt SuiLink.io. Đây là một công cụ dành cho người dùng, cho phép họ mở khóa các phần thưởng tiềm năng cho các hoạt động trên chuỗi Sui, tương tự như Ethereum.

SuiLink.io cung cấp một giao diện đơn giản để người dùng kết nối ví Sui của họ và tham gia vào các chương trình phần thưởng khác nhau. Các chương trình này có thể liên quan đến việc thử nghiệm các ứng dụng phi tập trung mới, cung cấp thanh khoản cho các giao thức DeFi hoặc tham gia vào các hoạt động quản trị.

Tin nhanh ⇢

Tiendientu.net

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr