Sui Foundation công bố 10 dự án tài trợ cho tháng 3 và tháng 4

Sui Foundation đã công bố 10 dự án tài trợ trong tháng 3 và tháng 4, bao gồm công cụ bảng điều khiển Alphaday, công cụ tổng hợp dữ liệu blockchain Birdeye, công cụ kiếm tiền từ nội dung Web3 Hydro, JumboShrimps, thị trường dự đoán Jump Trade, nền tảng Học cách kiếm tiền Pugs That Fud, Stablecoin Studio S3.Money, nền tảng thanh toán Spark Payments, SWAYE.

Tin nhanh ⇢

Tiendientu.net

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr