Stake.com: Tất cả các dịch vụ trên nền tảng đã được khôi phục và việc gửi và rút tiền bằng tất cả các loại tiền tệ đã được mở lại

Vào ngày 5 tháng 9, nền tảng cờ bạc mã hóa Stake.com đã ban hành một tài liệu cho biết tất cả các dịch vụ đã được khôi phục và việc gửi và rút tất cả các loại tiền tệ đã được mở lại. Theo tin tức trước đó, Stake.com xác nhận rằng một giao dịch trái phép đã xảy ra trong ví nóng ETH/BSC. Nhóm đang điều tra và ví sẽ được khôi phục sau khi được bảo mật hoàn toàn. Tiền của người dùng được an toàn. BTC, LTC, XRP, EOS, TRX và tất cả các ví khác vẫn hoạt động bình thường.

Tiendientu.net

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr

Verified by MonsterInsights