Solv Protocol Hợp Tác Với Ethena Labs Ra Mắt Kho Lợi Nhuận SolvBTC

Solv Protocol, giao thức Chuỗi và lợi nhuận thanh khoản toàn chuỗi, đã hợp tác với Ethena Labs để ra mắt kho lợi nhuận SolvBTC đầu tiên. Kho lợi nhuận này, được đặt tên là “SolvBTC Yield Vault – Ethena”, cho phép người dùng Solv đầu tư vào kho và nhận lợi nhuận sUSDe, điểm Solv và khả năng tham gia airdrop token ENA. Solv Protocol cam kết tiếp tục giới thiệu các chiến lược lợi nhuận mới để mở rộng hệ sinh thái SolvBTC.

Hiện tại, SolvBTC đã đạt tổng vốn hóa thị trường hơn 1 tỷ USD và được chấp nhận bởi hơn 20 chuỗi công khai và giao thức, trở thành một trong những tài sản Bitcoin có sự đồng thuận cao nhất trong lĩnh vực BTCFi.

Tin nhanh ⇢

Tiendientu.net

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr