Solana cho rằng hacker đã lợi dụng lỗ hổng của ví Slope để đánh cắp

Nhiều chuyên gia và chính Solana đã cho rằng hackers xâm nhập thông qua lỗ hổng trên ví Slope. Vụ hack gần 8000 ví sẽ dẫn đến hậu quả nặng nề cho hệ sinh thái này.

Tiendientu.net

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr