Số người làm việc trong không gian blockchain tăng gần 80% hàng năm

Số lượng cá nhân làm việc trong ngành công nghiệp blockchain tăng 76% so với cùng kỳ năm trước kể từ tháng 6 năm 2022, theo kết quả được thực hiện bởi nền tảng mạng chuyên nghiệp LinkedIn và sàn giao dịch tiền điện tử và phái sinh OKX phát hành vào ngày 10 tháng 8.

Tin nhanh ⇢

Tiendientu.net

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr