Số lượng tiền điện tử nắm giữ theo địa chỉ của Trump đã giảm trên diện rộng

Giám sát dữ liệu của Arkham cho thấy tài sản tiền điện tử do cựu Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump nắm giữ đã giảm đáng kể, với tổng giá trị giảm xuống dưới 15 triệu USD và hiện ở mức 14.039.711,97 USD so với ngày 5 tháng 6 (hơn 31 triệu USD). ) ) giảm khoảng 55%. Chủ yếu bao gồm:
-210,345 tỷ TROG, trị giá 2,66 triệu USD;
-579.290 TRUMP, trị giá 7,4 triệu USD;
-475,37 ETH, trị giá 1,68 triệu USD;
-376,766 WETH, trị giá 1,33 triệu USD.

Tin nhanh ⇢

Tiendientu.net

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr