LD Capital đầu tư vào Getaverse

Theo ghi nhận của Tiendientu, thỏa thuận tín dụng Web3 Getaverse thông báo đã nhận được khoản đầu tư từ LD Capital, số tiền đầu tư cụ thể vẫn chưa được tiết lộ.

Getaverse là dự án hợp đồng tín dụng DID đầu tiên do LD Capital đầu tư, Getaverse sẽ nhận được đầy đủ các dịch vụ sau đầu tư từ LD Capital, số tiền sử dụng mở rộng nền tảng DID, phát triển hệ thống quản lý tín dụng DID và các thành phần AI, đồng thời cải thiện trải nghiệm người dùng. Trong bước tiếp theo, Getaverse sẽ tiếp tục tận dụng những lợi thế của nền tảng DID, chuẩn hóa công nghệ SBT, cung cấp nhiều trường hợp sử dụng ứng dụng SBT hơn, đồng thời thúc đẩy đổi mới và phát triển trong lĩnh vực quản lý danh tính phi tập trung.

Tin nhanh ⇢

Tiendientu.net

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr