Số lượng Node toàn cầu của dự án sinh thái IoTeX Network3 vượt quá 190.000

Theo dữ liệu DePINscan, dự án Lớp AI sinh thái IoTeX Network3 hiện có hơn 190.000 Node toàn cầu, bao phủ hơn 175 quốc gia và khu vực trên khắp Châu Âu, Bắc Mỹ và Đông Nam Á. Người dùng Node có thể cung cấp hỗ trợ và nhận khích lệ cho việc đào tạo các mô hình AI nhỏ bằng cách đóng góp băng thông, tỷ lệ băm và các tài nguyên khác.

IoTeX là nền tảng cơ sở hạ tầng AI+DePIN mô-đun. Thông qua ioID thiết bị vật lý độc đáo, nền tảng xác minh dữ liệu thế giới vật lý W3bstream, trung tâm dữ liệu AI+DePIN trực quan DePINscan, v.v., nó có thể giúp các dự án AI và DePIN truy cập Web3 một cách hiệu quả và chi phí thấp, đồng thời đạt được khả năng ứng dụng quy mô lớn.

Hệ sinh thái IoTeX đã phát triển nhanh chóng trong năm nay. Các dự án AI và DePIN trong nhiều kịch bản bao gồm AI, tỷ lệ băm phân tán, hệ thống năng lượng, thiết bị đeo thông minh, v.v. đã hoặc sẽ được phát triển và triển khai dựa trên sự hỗ trợ mô-đun của IoTeX.

Tin nhanh ⇢

Tiendientu.net

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr