Slope: Nếu hackers không chịu thỏa thuận sẽ dẫn đến những hành động pháp lý

Song song với mức thưởng 10% tổng số tiền hackers trả lại cho ví Slope thì họ tuyên bố hợp tác với công ty trí tuệ blockchain hàng đầu TRM Labs và làm việc với một số cơ quan thực thi pháp luật.

Tin nhanh ⇢

Tiendientu.net

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr