Shell Finance Sẽ Ra Mắt Genesis NFT: Darkman Trên Magic Eden

Shell Finance, giao thức cho vay ngang hàng đáng tin cậy đầu tiên trên lớp Bitcoin, sẽ ra mắt Genesis NFT: Darkman vào ngày 11 tháng 6 trên Magic Eden. NFT này có tổng nguồn cung giới hạn 5.000 và sẽ mang lại nhiều lợi ích cho chủ sở hữu.

Sự kiện ra mắt:

 • Ngày: 11 tháng 6
 • Giờ: 20:00 UTC+8
 • Nền tảng: Magic Eden

Sự kiện Freemint:

 • Thời gian: 20:00 – 22:00 UTC+8
 • Điều kiện: Dành cho người dùng được đưa vào danh sách trắng

Sự kiện dành cho người nắm giữ NFT:

 • Điều kiện:
  • Người dùng sở hữu NFT từ một trong 10 dự án blue-chip sau:
   • NodeMonkes
   • Bitcoin Puppets
   • Blob
   • … (7 dự án khác)

Tin nhanh ⇢

Tiendientu.net

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr