Sanctum: NFT sẽ không airdrop vào ví của người dùng, vui lòng không tương tác với những NFT lừa đảo như vậy

Sanctum đã đưa ra lời nhắc trên nền tảng X rằng chính thức sẽ không bao giờ airdrop bất kỳ NFT nào vào ví của người dùng, vui lòng không tương tác với bất kỳ NFT lừa đảo nào trong số này.

Tin nhanh ⇢

Tiendientu.net

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr