Sàn giao dịch tiền điện tử cắt giảm 21% nhân sự

Sàn giao dịch tiền điện tử của Úc Swyftx cho biết lạm phát, suy thoái và downtrend dẫn đến quyết định cắt giảm 74 nhân sự, tương ứng 21%.

Tin nhanh ⇢

Tiendientu.net

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr