Sam Bankman-Fried (SBF) ký giấy đồng ý dẫn độ về Hoa Kỳ

Theo nhiều nguồn tin, cựu Giám đốc điều hành FTX Group là Sam Bankman-Fried (SBF) đã ký giấy đồng ý dẫn độ về Hoa Kỳ của các nhà chức trách Bahamas. Hôm 21/12, SBF sẽ ra tòa một lần nữa và anh đang đối mặt với vô số tội.

Tiendientu.net

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr