Ren Jingxin, CEO của Cyberport: Hong Kong đang tăng cường ứng dụng công nghệ Web 3.0

Theo tin tức ngày 25 tháng 8, Ren Jingxin, JP, Giám đốc điều hành của Cyberport Hồng Kông, đã phát biểu tại “Diễn đàn mùa hè tài chính mã hóa Hồng Kông”, mô tả chi tiết hiện trạng và kế hoạch tương lai của Cyberport và Hồng Kông trong việc phát triển Web3 .0 và tài sản ảo. Ren Jingxin đề cập rằng trước đây chính phủ đã đưa ra một loạt biện pháp hỗ trợ phát triển Web 3.0, từ việc công bố chính sách tài sản ảo đến hệ thống cấp phép của nền tảng giao dịch tài sản ảo mới, những sáng kiến ​​này đã thu hút thành công nhiều người bên ngoài. Các công ty Web3.0 đến Hồng Kông. Ông cũng đề cập rằng do đặc điểm một quốc gia, hai hệ thống, một số công ty công nghệ tài chính liên quan đến Web3.0 ở Đại lục cũng chọn phát triển ở Hồng Kông và sau đó mở rộng hơn nữa ra thị trường quốc tế. Cuối cùng, ông đề cập rằng Hồng Kông có hơn 40 quỹ đầu tư tập trung vào Web3.0, với tổng số tiền hơn 4 tỷ đô la Mỹ, cho thấy sức mạnh mạnh mẽ của Hồng Kông trong lĩnh vực đầu tư Web3.0. Ren Jingxin nói rằng đây mới chỉ là khởi đầu và anh ấy mong muốn được chứng kiến ​​sự tích hợp và ứng dụng nhiều hơn của nền kinh tế thực và công nghệ blockchain trong tương lai.

Tiendientu.net

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr

Verified by MonsterInsights