Quỹ sinh thái Mantle đầu tư 5 triệu USD vào 6 dự án SocialFi và GameFi, bao gồm cả MetaCene

Quỹ sinh thái Mantle, được thành lập vào tháng 7 năm 2023 thông qua bỏ phiếu quản trị Mantle, là một trong những quỹ sinh thái lớn nhất cùng loại với nguồn vốn xúc tác 200 triệu USD và được điều hành bởi Mirana Ventures. Kể từ tháng 3 năm 2024, quỹ đã đầu tư 5 triệu USD để thúc đẩy đổi mới trong lĩnh vực trò chơi và SocialFi trên Mạng Mantle.

Danh sách các dự án nhận được khoản đầu tư:

  • MetaCene: Đang xây dựng một MMORPG blockchain thế hệ tiếp theo cho người chơi.
  • Blade Games: Nhà cung cấp cơ sở hạ tầng trò chơi on-chain, đang xây dựng công cụ trò chơi ZK Modular Chain.
  • Museum: Tập thể văn hóa hướng đến cộng đồng, tiên phong sở hữu nghệ thuật công cộng.
  • Fingerlabs: Công ty con Web3 của công ty tiếp thị kỹ thuật số FSN Hàn Quốc, kết nối nội dung, người sáng tạo và người tiêu dùng trong Web3.
  • L3E7: Nhà phát triển trò chơi, đang xây dựng một thế giới ảo cyberpunk phản ánh bản đồ địa lý của Trái đất.
  • DreamOS: Hệ điều hành Web3 gốc giúp đơn giản hóa trải nghiệm người dùng crypto.

Tin nhanh ⇢

Tiendientu.net

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr