Quy định KYC của Wallet mới trên Telegram: Từ ngày 3/6, tất cả các chức năng ngoại trừ rút tiền đều cần cập nhật chi tiết tài khoản

Bot ví tiền điện tử của bên thứ ba Wallet trên Telegram đã thông báo cho người dùng về một số cập nhật cho hệ thống KYC của họ. Từ ngày 3 tháng 6, tất cả các chức năng mặc định ngoại trừ rút tiền sẽ yêu cầu cập nhật chi tiết tài khoản (tên, số điện thoại và ngày sinh). để sử dụng các tính năng này.
Ví trên Telegram cũng thông báo rằng bắt đầu từ ngày 30 tháng 5 năm 2024, các dịch vụ ví sẽ được cung cấp bởi WOT Global Solution.
Sau khi thay đổi, toàn bộ dữ liệu người dùng sẽ được chuyển sang WOT Global Solution. Thông báo nêu rõ rằng dữ liệu được thu thập bao gồm tên, địa chỉ, số điện thoại, dữ liệu giao dịch và bất kỳ dữ liệu người dùng nào khác mà ví có thể có.

Tin nhanh ⇢

Tiendientu.net

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr