Pyth Network đã ra mắt nguồn cấp dữ liệu giá Safe/USD

Pyth Network đã tung ra nguồn cấp dữ liệu giá Safe/USD, có thể được sử dụng trên hơn 55 Chuỗi.

Tin nhanh ⇢

Tiendientu.net

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr